Nylon Fishnet Stocking O-S Red

$2.50
Nylon fishnet thigh highs. One size fits most. @LEGAVE