Vinyl Strappy Teddy

$28.75
Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.